Behandlingar

Massage

Massagen är nästan lika gammal som människan. När du har ont eller skadar dig någonstans på kroppen, tar du nästan automatiskt och masserar på det onda stället.

Kon Fu Tse i Kina skrev om massage för ca 5000 år sedan. På senare århundraden, närmare bestämt på 1800-talet, var P H Ling den som betytt mest för massagens spridning. Han kallas "den svenska massagens fader". 

Vad som händer vid klassisk massage:

* Ökad blodcirkulation och lymfcirkulation 

* Minskade spänningar i musklerna

* Ökat immunförsvar

* Minskad stress - bättre sömn - mer energi

* Massagen är även en avslappnande och förebyggande behandling

Bindvävsmassage

Bindväv finns i underhuden och mellan organen i kroppen. Våra senor, ledkapslar och ledband består av bindvävsfibrer eller trådar som håller ihop och håller formen på vår kropp och dess olika delar. Om det blir för mycket bindväv, som det kan bli vid olika sjukdomstillstånd, förändras bindväven och blir tät och oelastisk, blodgenomströmningen försämras och det är mycket ohälsosamt för kroppen. 

Bindvävsmassage luckrar upp bindväven och förbättrar cirkulationen samt sänker den allmänna spänningsnivån i kroppen.

Bindvävsmassagen har en mycket positiv effekt på inflammationssjukdommar som t ex reumatism och fibromyalgi.

Koppning

Koppning är en gammal metod som användes mycket under 1700-talet, då främst till åderlåtning med glaskoppor. Nu används gummikoppor för att förflytta vätskor på ett bättre sätt. 

Koppning är en ganska stark behandlingsmetod, 10 minuters koppning motsvarar 30 minuters massage, så oftast kombinerar jag koppning med massage.

Koppning påverkar både bindväv och muskler på ett mycket positivt sätt, vilket gör att koppning, precis som bindvävsmassage har en positiv effekt på t ex reumatism och fibromyalgi.