Företagsmassage

Massage på arbetsplatsen

Massage är avdragsgillt för företaget och leder till: 

* minskad sjukfrånvaro och ohälsa på arbetsplatsen

* ökad trivsel och bättre arbetsprestation

* tidsvinst eftersom massagen ges på arbetsplatsen

* kort behandlingstid - långvarig effekt

Kontakta mig för mer information